Zmiana hasła

Prosimy o podanie nazwy konta i aktualnego hasła oraz o dwukrotne wpisanie nowego hasła.

Hasło MUSI posiadać od 8 do 32 znaków, w tym duże i małe litery, cyfry i znaki specjalne spośród !?$=_+\-*^#%&;:|/.,<>(){} .

Dobrą metodą na zapamiętanie skomplikowanego hasła jest zbudowanie go na bazie pierwszych liter wiersza lub piosenki. Na przykład "L!0m!Tjj" można zapamiętać jako "Litwo! Ojczyzno moja! Ty jesteś jak".

Nazwa konta:
Aktualne hasło:

Nowe hasło: (min. 8 max. 32 znaków)
Powtórz nowe hasło: (min. 8 max. 32 znaków)


Zamknij okno