System wspomagający zakładanie kont przez studentów i doktorantów

Wskaż typ studiów:
English version for foreign students
English version for PhD students

Informacja dla doktorantów posiadających konta studenckie

Za pomocą tej strony możesz zamienić konto studenckie (@stud.umk.pl) na doktoranckie (@doktorant.umk.pl).
W trakcie tej operacji będziesz miał możliwość zmiany identyfikatora logowania.
Adres mailowy konta studenckiego pozostanie aktywny, dodatkowo będziesz dysponował adresem postaci:

login@doktorant.umk.pl

Twoja obecna skrzynka pocztowa związana z kontem studenckim zostanie zachowana.
Wybierz w powyższym formularzu typ studiów doktoranckie, następnie wprowadź swoje dane.
Jeśli posiadasz konto studenta, pojawi się możliwość zamiany statusu konta na konto doktoranckie.
Do przeprowadzenia tej operacji niezbędne jest wprowadzenie hasła do konta studenckiego.