Oświadczenie wykonawcy umowy zlecenie
dla celów podatkowych i ubezpieczniowych

Instrukcja
Proszę wypełnić poniższe pola oraz odpowiedzieć na pytania oświadczenia klikając na przyciski TAK albo NIE.
Następnie proszę kliknąć przycisk Generuj oświadczenie znajdujący się pod formularzem aby pobrać i wydrukować gotowe oświadczenie.

Dane osobowe zleceniobiorcy

/ /

Miejsce zamieszkania zleceniobiorcy

Adres korespondencyjny zleceniobiorcy

Pozostałe dane dotyczące zleceniobiorcy

Zleceniobiorca oświadcza ponadto, że:

Jestem pracownikiem UMK zatrudnionym na podstawie umowy o pracę lub mianowania
Jestem uczestnikiem studiów doktoranckich
Jestem uczniem/studentem
Jestem osobą bezrobotną
Jestem zatrudniony poza UMK
Prowadzę działalność gospodarczą
Jestem osobą duchowną
Jestem emerytem
Jestem rencistą
Posiadam orzeczenie o niepełnosprawności
Zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego
Liczba zgłaszanych członków rodziny
  • Dane członka rodziny (1):
    • kod pokrewieństwa
    • kod stopnia niepełnosprawności
    • Adres zamieszkania inny niż ubezpieczonego
Dzieło objęte umową jest przedmiotem prawa autorskiego
zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
//